مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

 

کیش

قشم

ماکو

سازمان منطقه آزاد انزلی

سازمان منطقه آزاد چابهار

اروند

منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان

سازمان منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی سرخس

منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران

بانه و مریوان

منطقه آزاد تجاری و صنعتی

قصر شیرین

منطقه آزاد تجاری مهران

منطقه آزاد تجاری اینچه برون

منطقه آزاد اردبیل

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

 آخرین به روز رسانی: 20 آبان 1402