چرا ما را انتخاب کنید

منطقه آزاد خاورمیانه (MEFZ ) توسعه‌دهنده و اپراتور جهانی مناطق اقتصادی، مناطق آزاد تجاری، فناوری، لجستیک و پارک‌های صنعتی در کشورهای خاورمیانه است. هدف این شرکت ایجاد شبکه ای قوی از بسترهای زیرساختی چنین مناطق و پارک هایی در سراسر جهان با هدف حمایت از گسترش پویا پایگاه مشتریان بین المللی به سرعت در حال رشد خود است.

free-zone
free-zone

خدمات قابل ارائه در MEFZ

  • ماموریت ما جذب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد خاورمیانه است. ما به عنوان تنها منبع اطلاعات برای مناطق آزاد خاورمیانه شناخته شده ایم. اهداف ما به شرح زیر است:
  • 1.ارائه اطلاعات جامع مورد نیاز برای مدیران و سازمان ها برای تصمیم گیری در مورد بازارهای هدف.
  • 2.شراکت و دستیاری به منظور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در هر منطقه خاورمیانه با هدف ثبت شرکت و ارائه امکاناتی مانند زمین، انبار و دفتر.
  • 3.ارائه گزارش های بازاریابی در بازارهای هدف برای کمک به مدیران برای تصمیم گیری در مورد حضور خود در بازارهای خاورمیانه.
  • 4.معرفی کالاها و خدمات صادراتی به سرمایه گذارانی که می خواهند وارد بازارهای خاورمیانه شوند.
  • 5.معرفی و ایجاد الزامات برای ورود به بازارهای خاورمیانه، ارائه تسهیلات برای صدور گواهینامه های محصول که برای ورود به این بازارها لازم است.

ما همکاری می کنیم با :

free-zone

مشاور رسمی کیزاد ( منطقه صنعتی خلیفه در منطقه ازاد ابوظبی) برای جذب سرمایه گذاران)

free-zone

نماینده رسمی جهان DBشامل منطقه ازاد جبل علی(جافزا) در ایران , ترکیه و انگلستان